Limits PL

From SA-MP Wiki

(Redirected from Ograniczenia)
Jump to: navigation, search

Limits

SA-MP jak każdy inny program ma swoje limity. Poniżej przedstawiono tablice z najpopularniejszymi. Zwróć uwagę, że "Tekst I/O" jest ogólnym limitem długości tekstu wysyłanego do klienta i jest stosowane w OnPlayerCommandText

Czasami z nową wersją limity ulegają zmianie. Limity ze starej wersji 0.2X zostały tutaj zachowane dla porównania.

Właściwość skryptowa 0.3x 0.2X
Gracze 500* 200
Pojazdy 2000 700
Modele pojazdów Nielimitowany ** 127
Obiekty 1000 150-250
Światy wirtualne 2,147,483,647 256
Ikony mapy 100 32
Checkpointy wyścigowe 1 1
Checkpointy 1 1
Pickupy 4096 400
Globalny limit tekstów 3D 1024 N/A
Limit tekstów 3D per gracz 1024 N/A
Długość tekstu Chat Bubble 144 znaków N/A
Strefy gangów 1024 1024
Menu 128 128
Przyczepione obiekty per gracz 10 N/A
Zmienne gracza 800 N/A
Właściwość serwera 0.3x 0.2X
Ilość gamemode'ów 16 16
Ilość filterscript'ów 16 16
Tekst I/O 128 cells (512 bajtów) 128 cells (512 bajtów)
Długość nicku (SetPlayerName) 24 znaków 16 znaków
Textdrawy 0.3x 0.2X
Długość 1024 znaków *** 256 znaków
Limit na pojedynczym ekranie gracza 2048 + 256 **** 92
Limit stworzonych textdrawów serwerowych 2048 1024
Limit stworzonych textdrawów (per-gracz) 256 N/A
Dialogi 0.3x 0.2X
Długość tekstu treści 2048 N/A
Długość tekstu nagłówka 64 N/A
Długość tekstu od gracza (DIALOG_STYLE_INPUT i DIALOG_STYLE_PASSWORD) 128 N/A

Informacje:

  • (*) Dostępna jest opcjonalna 800 slotowa wersja (od 0.3d R2 do 0.3e) i 1000 slotowa wersja (od 0.3e).
    • (**) Mimo, że nie ma limitu ilości modeli pojazdów w 0.3, stosowanie dużej ich ilości może prowadzić do lagów/klatkowania u gracza ponieważ modele są ładowane i wyładowywane dynamicznie. Utrzymanie tej wartości poniżej 150 jest dobrym pomysłem.
  • (***) Mimo, że limit tekstu w textdrawie wynosi 1024 znaków, jeżeli kody kolorów (np. ~r~) zostaną użyte powyżej 255 znaku mogą doprowadzić do crashowania klienta.
  • (****) Możliwe jest pokazanie wszystkich textdrawów serwerowych i tych per-gracz na raz dla pojedynczego gracza, ale nie jest to zalecane.