Changelog PL

From SA-MP Wiki

(Redirected from Zapisy zmian)
Jump to: navigation, search

Contents

Przyszłe wydanie (0.4)

Następną większą aktualizacją będzie wersja 0.4 (0.4a)

Wydanie obecne (0.3z)

Data wydania: Nie określono (Release Candidate)

Obecna wersja to 0.3z. Jest to głównie aktualizacja bezpieczeństwa, ale zawiera także kilka nowości.

KLIENT

 • Strzały graczy są teraz kompensowane wobec lagów, co oznacza, że można strzelać bezpośrednio w skina.
 • Funkcja auto-aim/zablokowania nie jest już dostępna w joypadzie.
 • Naprawiono problem przy którym strzały długodystansowe mogły być gubione.
 • Tagi graczy nie są widoczne przez obiekty dodane przez serwer.
 • Poprawione: gracze którzy "surfowali" na pojazdach nie mogli zostać zastrzeleni.


SERWER

 • Nowy callback OnPlayerWeaponShot.
 • Parametr 'bodypart' dodany do OnPlayerGiveDamage i OnPlayerTakeDamage.
 • Dodana funkcja VectorSize.
 • Dodano ustawienie "messageholelimit" w server.cfg pozwalające na radzenie sobie ze specyficznymi atakami DoS.
 • Aktualizacja gamemodu Rivershell do wersji 2.
 • OnPlayerGiveDamage jest teraz wywoływane dla NPC.
 • Dodano GetPlayerLastShotVectors dla rozszerzenia informacji o strzałach.
 • Dodano "legacy mode" (stary tryb strzelania z lagami) dla strzałów (shotcompmode 2 w server.cfg), który używa jedynie informacji kamery dla celowania i pozwala na auto-aiming w joypadzie
 • Dodano rozszerzone funkcje do sprawdzenia informacji o kamerze gracza, takich jak aspect ratio i poziom przybliżenia.
 • Rozszerzone funkcje "netstat", dzięki którym skrypt może pobrać informacji o sieci bez konieczności parsowania całego wyniku z funkcji GetPlayerNetworkStats.

Przeszłe wydania

Seria 0.3

Wersja 0.3c

Data wydania: 29/12/2010

 • Przeprojektowany system numerów rejestracyjnych na samochodach.
 • Cząsteczki objektów dodane takie jak ogień.
 • Dodane nowe i przeprojektowane modele czapek i innych akcesorii które mogą być ubrane.
 • Dodane nowe obiekty do stuntów i budynki
 • Lepszy surfing na pojazdach/obiektach.
 • Silnik i światła pojazdu mogą być kontrolowane przez serwer.
 • Teraz możesz strzelać jako pasażer z pojazdu używając prawie każdej broni.
 • Możliwość zmiany koloru czcionki w czacie i dialogach.
 • Kilka nowych funkcji w skryptowaniu i napraw.

Wersja 0.3b

Data wydania: 21/08/2010

Klient:

 • Dodano komende /headmove żeby włączyć/wyłączyć ruchy głowy gracza lokalnie.
 • Negatywny wynik gracza będzie wyświetlany jako 0 w przeglądarce.
 • Usunięto możliwość podniesienia obiektów w domach takie jak telewizory lub radia.
 • Naprawiono problem z celowaniem na różnych rozdzielczościach.
 • Naprawiono problem tekstu 3D nie pojawiającego się na graczach po restarcie.
 • Naprawiono problem gdzie gra crashuje kiedy wychodzisz z gry podczas oglądania kogoś.
 • Naprawiono błąd w przeglądarce z linkiem samp:// kiedy port miał długość 5 znaków.
 • Naprawiono renderowanie imion podczas jazdy w pojazdach zdalnie sterowanych (RC cars).
 • Naprawiono problem z streamowaniem pickupów gdy gracz umierał.
 • Dodano ruchy głową w pojazdach.
 • Logowanie czatów.
 • Poprawiono synchronizacje graczy i animacji.
 • Poprawiono synchronizacje pojazdów.
 • Pliki i zrzuty ekranów z gry są teraz zapisywane w '/Moje Dokumenty/GTA San Andreas User Files/SAMP'
 • Nie ma ograniczeń z rozdzielczością ekranu.
 • Zmiany w frame limiterze są teraz zapisywane.
 • Czas i data napisanej wiadomości na czacie można uruchomić poprzez komende '/timestamp'.

Serwer:

 • Opcja forcesync (0-2) dla ApplyAnimation
 • Zaktualizowano wersje sqlite do 3.7.0.1
 • Dodano resetowanie hasła na serwerze kiedy 'password 0' jest wprowadzony w konsole.
 • Poprawienia w GetPlayerWeaponData i GetPlayerAmmo
 • Nowe funkcje do prędkości i obrotu pojazdów.
 • Umiejętność zapamiętywania wszystkich animacji poprzez GetPlayerAnimationIndex
 • Gracze mogą być oskryptowani do trzymania obiektów.
 • Klient do HTTP wprowadzony do Pawn (beta)
 • Nowy limit obiektów to 400.
 • Możliwość zmiany dystansu w jakim obiekt będzie się pojawiał (max. 300 jednostek)
 • NPC mogą teraz nagrywać różne animacje.
 • Zwiększono prędkość PVarów.

Wersja 0.3a

Data wydania: 17/10/2009

 • Do 500 graczy na serwer i do 2000 pojazdów.
 • Nowa obsługa tablicy wyników, czatu i innych funkcji graficznego interfejsu.
 • Widoczne zniszczenia pojazdów oraz ich naprawy.
 • Boty NPC mogą prowadzić pociągi, samoloty i więcej.
 • Serwer całkowicie kontroluje grę.
 • Poprawa synchronizacji pojazdów.
 • Dużo nowych funkcji w skrypcie.
 • Wiele błędów zostało naprawionych - SA-MP 0.3a jest na chwilę obecną najstabilniejszą wersją!

Seria 0.2

Wersja 0.2X

Data wydania: 20/11/2008

 • Poprawiona obsługa prywatnych wiadomości.
 • Naprawiona funkcja fragmentowania/MTU pakietów.
 • Various security updates to the netcode and connection logic.
 • Security updates to the client binaries.
 • Removed compression from the aiming vectors to improve accuracy.
 • Added seconds to server logs and also shows raw incoming UDP connections.
 • OnVehicleMod/OnVehiclePaintjob/OnVehicleRespray includes the origin playerid.
 • Added OnPlayerUpdate, a callback fired for every player network update. This will help server-side anti-cheat.
 • Ograniczenie filterskryptów do 16.

Wersja 0.2.2 R3 (tylko klient)

Data wydania: 20/06/2008

 • Usunięto cały kod SAC.
 • Rozwiązano problem z kopiowanie tekstu ze schowka.
 • Poprawiono migotanie/dziwne zachowanie się mgły/światła kiedy przepływ czasu jest wyłączony.
 • Poprawiono problem audio z niektórymi pojazdami (ciche pojazdy).
 • Poprawiono lagi pojawiające się kiedy załadowanych jest wiele modeli.
 • Fixed some car mod shop crashes.
 • Poprawiono kilka crashy związanych z modyfikacjami pojazdów.
 • Alternatywna syrena w pojazdach policyjnych jest teraz synchronizowana.
 • Kod TextDrawow kompletnie przepisany. Teraz działa w interiorach i znika przy otwarciu listy graczy wewnątrz gry.
 • Poprawiono crashe spowodowane DestroyVehicle.
 • Zaimportowano trochę kodu z 0.3/0.2.5 dot. surfowania pojazdów.
 • Dodano komendę klienta /fpslimit do zmiany ustawienia limitu klatek. Poprawne wartości od 20 do 100.

Wersja 0.2.2 R2 (tylko klient)

Data wydania: 30/08/2007

 • Poprawione crashe związane z modelami/pickupami.
 • Rozwiązano problem z kolizjami (spadanie obiektów/graczy pod ziemie)
 • Zawijanie wiadomości na czacie.
 • Poprawne renderowanie tekstur jeżeli Twoja karta graficzna używa zmodyfikowane d3dx9_25.dll.

Wersja 0.2.2

Data wydania: 29/08/2007

 • Chat window is now scrollable with upto 5 pages of text (50 lines).
 • Chat window now wraps text properly over multiple lines.
 • Chat entry improved, it allows upto 128 character messages, supports selection, copy and paste etc.
 • All text rendering has been heavily optimised. Chat text now has no noticable impact on framerate.
 • Name tags cannot be seen through walls/objects.
 • A car mod shop crash applying certain car mods has been fixed.
 • Pickup limit increased to 400.
 • The server can now disable all interior entrances/exits.
 • Native sqlite database support for pawn. Sqlite is a lightweight alternative to the mysql plugin.
 • The name tag drawing distance can be set from the server.
 • Insane stunt bonuses can be toggled on/off by the server.
 • Various netcode security updates.
 • 0.2.2 will use the second major version of SAC.
 • Player head movement sync added. Player's characters will look in the direction their camera is looking.
 • A new cellphone action enables players to hold a cellphone and look like they're on a call (useful for pen1 based scripts).
 • New usable skins; Tenpenny, Pulaski, Hernandez, Ryder, Smoke, Sweet, Mafia Boss.
 • Bandwidth and ped sync improvements. 0.2.2 will consume less server bandwidth than 0.2.1.
 • Fixed bug with setting player colors of players 100,101,102.
 • Increased timeouts to prevent connection loss.
 • Decreased CPU time required to process vehicles on the client.
 • Fixed animation problem with fire hydrant and spray can.
 • Fixed nametags with no player issue.
 • Fixed an issue where the client wasn't displaying "You are banned", "Server is full." messages.

Wersja 0.2.1 R2 (tylko serwer)

Data wydania: 25/07/2007

 • Dodano zabezpieczenie przed botami
 • Dodano SAC (SA-MP AntyCheat)

Wersja 0.2.1

Data wydania: 24/06/2007

 • Kilka poprawek

Wersja 0.2

Data wydania: 20/06/2007

 • CreateObject
 • SetObjectPosition
 • SetObjectRotation
 • GetObjectPosition
 • GetObjectRotation
 • DeleteObject
 • Get/SetPlayerArmour
 • GetPlayerArmedWeapon
 • Get/SetPlayerArmour
 • SetPlayerMarker
 • Set/RemovePlayerMapIcon
 • LinkVehicleToInterior
 • Get/SetPlayerAmmo
 • GetPlayerInterior
 • Get/SetGravity
 • EnableTyrePopping
 • CallRemoteFunction
 • AllowPlayerTeleport
 • AllowAdminTeleport
 • GetPlayerWeaponData
 • Attach/DetachTrailerToVehicle
 • Create/DestroyVehicle
 • Get/SetVehicleHealth
 • RCon BANIP added
 • Fixed Filterscript return in OnPlayerText having no effect
 • Admins can now teleport to places by right*clicking somewhere on the map
 • Parachutes being opened in cars fixed
 • Tire popping synced
 • Fixed drivebys not syncing occasionally
 • Race*styled checkpoints
 • Scripts can now toggle interior weapons being allowed
 • Trailers
 • Changable weather
 • Throwable weapons now work (note: no satchel charges)
 • Kick/ban now properly disconnects the user
 • OnPlayerDisconnect now informed of reason
 • Dynamically created vehicles
 • Tank turret sync
 • Interscript communication
 • Trains re*introduced
 • Improved text entry
 • Players drop weapons when they die
 • Fixed the bug where two players can enter the car as driver
 • Server*side car position saving
 • Re*introduced object scripting stuff
 • Filterscript timers are not killed after a game mode restart/change
 • Fixed the server crash concerning the samp.ban file having empty lines
 • Pickups are now reset on game mode change
 • OnGameModeInit and OnGameModeExit implemented for filterscripts
 • Fixed OnFilterScriptExit not being called
 • Given Rcon access to PAWN Commands
 • Empty /pm or /msg causing a local crash now fixed
 • New Rcon command: players, which shows the player's name and IP
 • Fixed a crash where you enter a car mod shop in debug mode
 • New scripting commands: GetPlayerPing, GetPlayerIP, and GetPlayerWeapon
 • server_log.txt is flushed instantly, instead delayed
 • server_log.txt is appended, instead of rewritten
 • Improving support for weapons
 • Synced reloading
 • Instagib
 • Friendly fire
 • SetTimerEx, CallRemoteFunction, and CallLocalFunction
 • CreateExplosion
 • "white health bar" bug fixed
 • Weather
 • Per player time
 • Objects
 • Virtual worlds
 • Pedestrian Animations
 • Support for 200 players / 700 vehicles / 70 different types of vehicles
 • Gangzones
 • Text Draw
 • Menus
 • Callbacks
 • Wanted Level
 • Desync Weapons
 • Reduced area chat / chat message pawn function
 • GetPlayerKeys
 • GetPlayerAngle and GetVehicleAngle with all the supported angles
 • A working OnVehicleDeath
 • A fixed GetVehiclePos
 • A working PutPlayerInVehicle
 • Scripting Animations (SetPlayerSpecialAction(), ApplyAnimation() and ClearAnimations() pawn functions)
 • RC Vehicles
 • OnPlayerPickUpPickup
 • SetPlayerName
 • SetVehicleNumberPlate
 • SetVehicleVirtualWorld
 • GetVehicleVirtualWorld
 • Windowed Mode (alt+enter)

Seria 0.1

Wersja 0.1b R2 (tylko serwer)

Data wydania: 17/02/2007

 • Poprawiono kilka crashy serwera
 • IP gracza zapisywane przy połączeniu

Wersja 0.1b

Data wydania: 21/05/2006

 • Poprawki dla crashy serwera/klienta
 • Poprawki dla przeglądarki serwerów

Wersja 0.1

Data wydania: 09/05/2006

 • Pierwsza publiczna wersja
In other languages